O stronie Poznanie Poznania


Witam Cię, na mojej stronie Poznanie Poznania, publikuję tu swoją pracę w zakresie poznania siebie, poznania samoświadomości, zgodności z sobą przez tworzenie zgodność rozumu i uczuć, i o nauce używania tych naturalnych mechanizmów poznania i osiągania równowagi z wypełnieniem w Szczęściu. Tak naprawdę te tylko kilka przedmiotów, które wymieniłem to niewielka część zawartości tej strony. Chcąc wyjaśnić trafniej muszę wprost, ogólnie napisać, że piszę tu o poznaniu i tworzeniu zgodnej relacji ze Świadomością absolutną. Tradycyjnie Bogiem, do którego mogę cię doprowadzić jeśli jesteś już gotowy/a, bo zdałeś/zdałaś sobie sprawę, że żyjesz po coś więcej, bo Twoje życie jest dla Ciebie czymś niebanalnym i faktycznie największym i jedynym skarbem jaki masz i mieć możesz. Wystarczy je wzbogacić Świadomością i Szczęściem. Tu kwestia sceptycyzmu, co do Jego istnienia nie gra roli, ja daję doświadczenie, a Ty Jemu odpowiedzi.

Mogę cię zapewnić, że na dzień dzisiejszy publikowana przez mnie wiedza (zweryfikowana) jest opracowana najlepiej w tradycji samopoznania, o tyle, o ile można wykazać, że ten temat ma jakąś tradycję, a faktycznie jest przez ludzi niemal nietknięty. Czy poznałeś/poznałaś kiedyś kogoś kto twierdzi, że poznał siebie, a w swoich zachowaniach i słowach dawał temu świadectwo? Osobiście słyszałem o kilku ludziach w historii, głównie dalekowschodniej. Z zaskoczeniem stwierdzam, że nawet w naszej kulturze europejskiej możemy wskazać kogoś, kto poznał siebie. Stawiam na Parmenidesa i Sokratesa. Pierwszy dokonał przełomu w teorii, drugi dołożył do tego osobistą praktykę.

To, co tutaj publikuję uważam za przełom w ludzkim poznaniu, jestem Autorem kilku teorii, które stopniowo stają się naukowymi, może zaraz usłyszysz o nowej Metateorii Prawdy, która jednoczy dotychczasowej badania w temacie. Do wszystkiego, co tutaj znajdziesz i co się pojawi doszedłem samodzielną drogą poznając siebie, zaryzykowałem przy tym komfortem normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i materialnym świecie. Dużo zapłaciłem, na tyle ażeby przekonując się o wartości swojego poznania mieć siłę, aby zrezygnować do reszty. Moje Osiągnięcie mnie zaskoczyło, okazuje się, że Ty i każdy kogo na co dzień spotykasz nie wiecie po co żyć, a ja, gdy ty z innymi pytaliście „po co?” robiąc siebie, w tym czasie siebie Wyzwoliłem. Nie boję się metafizyki życia, a Ty?

Zapraszam cię do poznania siebie, bo jeśli wierzysz, że możesz uczynić swoje życie takim jakim chcesz, skutecznie i twórczo wpływać na swoje otoczenie i świat, poznanie siebie okaże się jedyną skuteczną metodą na zrobienie tych rzeczy. I z niezwykłą gracją, bo przez zgodność, nie jak uczy historia ludzkiego znoju przez zaprzeczenie jednych prawa do istnienia innych. Poznanie siebie oznacza koniec walki, zmagania, czy przesilonych starań. A jeśli chcesz w tym kontekście pomyśleć pragmatycznie – poznanie siebie przewyższa swoją przydatnością największe potrzeby zawodowe człowieka. Jest darem doskonałym, co jasne, bo Odkryciem siebie w oku Boga. To, co tutaj publikuję jest najbardziej przełomowym odkryciem na świecie, nie mam wątpliwości, mogę dowodzić, co czynię. Jeślibym miał powiedzieć krótko, rzekłbym:

Niebo zostało otwarte, a Ty czytasz racjonalną metodę na to, jak do Niego wejść.

Zapraszam!