grób


U znajomego profesora znalazłem link do tekstu opublikowanego na portalu Polityka.pl. Tekstu opowiadającego o badaniach pewnej australijskiej pielęgniarki Bronnie Ware, która opiekowała się pacjentami w ostatnich tygodniach ich życia. Kobieta prowadziła rozmowy ze swoimi podopiecznymi na temat podsumowania życia „przy grobowej desce”. Co zmieniliby w swoim życiu gdyby jeszcze mogli. […]

Co człowiek mówi przy grobowej desce?